Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Uçak Modernizasyonu Nasıl Yapılır ?

Ana Sayfa » Havacılık Ve Uzay » Uçak Modernizasyonu Nasıl Yapılır ?
Uçak Modernizasyonu Nasıl Yapılır ?

t-38-modernizasyon

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, hava araçlarında kullanılan sistemler ve platform daha yapısal ömrünü doldurmadan demode olmakta ya da ihtiyaçlara cevap veremez bir hal almaktadır. Bu tip durumlarda genel eğilim, halihazırda yeni sistemlerle donatılmış, yeni hava aracı almaktansa, mevcut platformiarda modernizasyona gitmek şeklindedir. Dışa bağımlılığın azalması, maliyet ve konfigürasyonun istenildiği şekilde belirlenehilmesi gibi küçümsenmeyecek avantajlara sahip olan modernizasyon seçeneği, hazır alım seçeneğine ciddi bir alternatif durumuna gelmiştir.

Modernizasyon; halihazırda uçan bir platform üzerindeki eski teknoloji sistemlerin çıkarılıp, yerine daha yeni ve daha fazla kabiliyete sahip sistemlerin takılması şeklinde tarif edilebilir. Ancak daha derinlere inildiğinde, başarılı bir modernizasyonun sırrı; ihtiyaç sahibince netleştirilen isterler ışığında, yapısal, aviyonik, elektrik, analiz, test gibi bir çok disiplinin, görev tanım ve sorumlulukları kapsamında, birbirleriyle uyum içinde çalışmasında yatmaktadır.
Modernizasyon kapsamında yapılacak işlerin çerçevesi, ihtiyaç sahibi müşterinin, modernizasyondan beklentisini tanımlamasıyla çizilir. Bu şekilde, sistemler seviyesi isterler oluşturulmakta ve ardından modernizasyon sonrası platform üzerindeki yeni konfigürasyonun belirlenmesi çalışmalarına başlanmaktadır.

Konfigürasyonun ortaya çıkmasıyla, bir sonraki aşama olan operasyonel isterlerin şekillendirilmesi sürecine girilir. Bu aşamada, sistem mühendisleri ve pilotlar arasında yoğun bir bilgi alışverişi olınakra ve kullanılnıası düşünülen yeni sistemlerin teknik kabiliyetleri hakkında kullanıcıya destek verilmektedir. Operasyonel isterlerin detaylı olarak tanımlanıp sonlandırılması, her zaman mümkün olmamakla beraber, projenin ilerleyen safhalarında, bu isterlerin, mimaride kullanılmak üzere tasarlanan donanım ve yazılımlar üzerinde ciddi değişikliklere sebep olmaması kaydıyla, değiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Operasyonel  isterlerin belli bir olgunluğa erişmesinin ardından , aviyonik sistem mühendislerince işlevsel isterler oluşturulmaktadır. Aviyonik sistemlerin nasıl işletileceğinin tanımlandığı bu aşamada, operasyonel isrerlerin yanı sıra, sistem seviyesi isterler ve sistemlerle ilgili teknik dokümanlar da kaynak olarak kullanılnraktadır. İşlevsel isterler, yazdım mühendislerince, yazılımla ilgili tasarımlara kaynak teşkil etmesi için oluşturulmaktadır. Yazılım
mühendislerince tasarımlarda kullanılan diğer kaynaklar ise, içinde görsel tanımlamaların da yer aldığı operasyonel isterler ve tasarlanan donanımlara ait teknik bigilerdir.

Modernizasyon kapsamında projeye özel tasarlanacak donanımlar ise bu işte uzman mühendisler tarafından. yine aviyonik sistem mühendislerince hazırlanan isterlere uygun olarak tasarlanmaktadır. Bu donanımların bazılarında ihtiyaca göre gömülü yazılımlar da bulunmaktadır.

Modernizasyonun kapsamındaki işlerden biri de, yeni mimaride kullanılacak sistemlerin birbiri ile olan entegrasyonunu sağlamaktır. Bu işlem, ilk aşamada Sistem Entegrasyon Laboratuarında (SEL) gerçekleştirilmektedir. SELin tasarlanması ve entegrasyon çalışmaları için hazır hale getirilmesi iki farklı grupta incelenehilir. tık grup, SEL donanım alryapısının hazırlanmasıdır. Bu hazırlıklar, aviyonik sistem mühendislerince hazırlanan SEL isterleri ve entegre edilecek sistemlere ait elektriksel ara yüz isterleri kullanılarak yapılır. ikinci grup ise, SEL’deki entegrasyon sırasında kullanılacak olan, aviyonik sistemlere ait simülasyonlardır. SELde kullanılacak bu simülasyonlar, sadece bu işle uğraşan bir yazılım grubunca hazırlanır, Sistemlere ait simülasyon yaztlımları hazırlanırken, aviyonik sistem mühendislerince hazırlanan ve sistemlerin nasıl çalıştığının tanımlandığı işlevsel isterler kullanılmaktadır.

Modernizasyon kapsamında yapılacak ana işlemlerden bir diğeri ise, platformun yapısal anlamda modernizasyona hazırlanmasıdır. Bu hazırlık, konfigürasyonu n helirlenmesinin ardından, platform üzerinden çıkarılacak ve yeni takılacak sistemlerin yerlerinin tespit edilmesi, bu yerleşimle ilgili gerekli analizlerin yapılarak, yapısal tasarımın tamaınlanması olarak ta açıklanabilir.

Platform üzerindeki elekrriksel alt yapının tasarlanarak hazırlanması işlemi ise yine konusunda deneyimli mühendislerce gerçekleştirilmektedir. Bu gnıp tasarımlarına, aviyonik mühendislerince hazırlanan elektriksel ara yüz isterlerini kullanarak başlamaktadır. Gerekli analiz ve hesaplamaların sonucunda tasanın taınamlanmakta ve platform üzerindeki her türlü elektriksel modifikasyon gerçekleştirilmektedir.

Bir sonraki aşamada, SELde entegre edilerek, kabul testleri başarıyla tamamlanan sistemler, kademeli olarak platform üzerine yerleştirilip çalıştırılmaktadır. Yapılacak bir dizi yer testinden geçen sistemler, hata ayıklama ve düzeltmelerin yapılmasının ardından uçuş testlerine hazırdır. Yapılacak uçuş testlerinin de başarıyla geçilmesi modernizasyonun tamamlanma aşamasına geldiğinin göstergesidir.

Tai’nin Sesi Kasım 2006  81  No lu dergisinden alıntı yapılarak tanıtım amaçlı yazılmıştır.

Uçak Modernizasyonu Nasıl Yapılır ? - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

Ahmet Emin11 Mayıs 2013

Bu uçaklar bizim göz bebeğimizdir…

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

iPhone’daki müzikler nasıl zil sesi yapılır? Nano Teknoloji’nin Tıp Alanında yararları ve insan Sağlığına Etkileri Vestel Kendi Netbook’unu Üretiyor Çift Hatlı Telefon Markaları ve Özellikleri Domainin Who is Geçmişini Bulmak İlk Işınlanan Haber Spikeri

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

Alemin Teknoloji ve Tasarım Blogu || TeknoAlem.Org - Tüm Hakları Saklıdır