Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Serveti Fünun Şiirinin Özellikleri

Ana Sayfa » Makalelerimiz » Serveti Fünun Şiirinin Özellikleri
Serveti Fünun Şiirinin Özellikleri

Edebiyatta Servet-i Funun Dönemindeki şiirin özellikleri :

Nazım şekli:
Servetifününcular, Hmid’in getirdiği kuralsız nazım şekillerini benimseyip uygulamışlardır. Aynca, Batıdan sene ve terzarima gibi kurallı nazım şekilleri almışlardır.
Vezin:
Servetifünun, aruz veznini ısrarla kullanmıştır. Sonradan “Milli Edebiyatçılara” karşı hece ile yazılamayacağı fikrini savunmuşlardır. Hece veznini yalnız Fikret, çocuklar için yazdığı şürlere uygun görmüştür.
Onlar, vezne büyük önem verdiler. Türkçe kelimeleri bozmadan aruza uydurmaya çalıştılar. Şiirin konusuna uygun vezinler bulmak istediler. Serbest ve Geniş Müstezat”ı denemek suretiyle tek şiir içine değişik uzunlukta mısralar serpiştirdilerr
“Kafiye kulak içindir” görüşünü benimsediler. Yani Arap harfleriyle yazılışı benzeyen fakat sesçe birbirini tutmayan kelimeleri kafiyelemekten kaçınmadılar. Vezin ve kafiyede yabancı sözlerin Türkçe söylenişlerini esas tuttular.
Dil:
Servetifünün’un büyük yanılması, kullandıkları dilde görüldü: “Şiir sıradan insanlar için değil seçkinler için
yazılır” düşüncesi ile, sadelik (canlı halk diliyle yazmak) ilkesini bir yana bıraktılar. Böylece Şinasi’nin getirdiği ve bütün Tanzimatçıların (Hömid bir yana) uydukları ileri bir görüşe karşı çıkmış oldular. Bu yolda, Türkçe, Arapça, Farsça gibi üç dili hiç ayırt etmeden yazan Abdülhak Hğmid’in olumsuz
etkileri oldu. Bunlar daha ileri giderek, Arapça ve Farsçanın o güne kadar dilimizde hiç görülmemiş bazı kelime ve terkiplerini de kullandılır.
Çünkü, örnek aldıkları Fransız şiirinde bizim için yepyeni buluşlar, kavramlar, mecazlar görüyor, bunları sade Türkçe ile anlatmayı zevksizlik sanıyor, Fars ve Arap dillerinin zengin sözlüklerine baş vuruyorlardı.
Cenap Şahabettin, yeni Fransız edebiyatında musikiye verilen önemi şöyle anlatmaktadır:
“Bugün Fransız şiirlerinde öyle bir henk vardır ki bunu Lamartine’in, Victor Hugo’nun şiirlerinde bulmak mümkün değildir.
Bu henk merakı yeni Fransız edebiyatçılarına bir şey kazandırmış yahut bir şey kaybettirmiştir:
Wagner’in bestelerindeki lezzet ve hülaveti duymak için musikişinas olmak Iğzım geldiği gibi, genç Fransız edebiyatçılarının icadı alan eserleri his ve idrük için de şairane rikkatli ruh lüzımdır. Her Fransızca bilen bu yeni eserleri anlayamaz, Paul Verlaine’in hayranlarından Albert Bamaine’in dediği gibi: “Akıcı manası, su altında Ophelia’nın saçlan gibi dağılan sarışın beyitler.. Bulut gibi, ses gibi ele geçmez şiirler… Ruba ancak leziz bir okşayış gibi dokunan ıtır kokulu, asabi muhabbete ya- km şarkılar..!’ şüphe yoktur ki herkesin anlayacağı lisan ile yazılmaz. Ya şiir nezahetini ve fikir inceliğini feda etmek, yahut okuyuculann rağbetinden vazgeçmek… İşte bunlardan birini alıp ötekini bırakmaya mecbur olunca genç Fransız kalemleri, okuyucuların gürültülü takdirini kaybetmişler fakat şiir ve edebiyata, şüphesiz, kazandırmışlardır.”
Bu parça ayni zamanda Cerıap Şahabeddin’in ve bütün Servetitününculann üslüp görüşünü açıklarııaktadrr. Su yüzden onların şiiri, o zamanki okumuşlar kadar, bugün bizi de yadırgatan “saf ir-i bğd-i vezn, dürdğne-i sürüd, Çeng-i dilğviz-i müzehheb, minkaar-ı ateşin” gibi tamlamalarla doludur. 0 zaman parlak ve aşın yenilik sanılan bu deyişler en çabuk eskiyen ve Servetitünün’un şiirini de eskiten, gereksiz süsler gibi durmaktadır.
Servetifünün şairleri bilhassa T. Fikret istedikleri zaman çok sade, güzel Türkçe rnısralar yazmışlardır. Ayni şiirde hem bu garip terkiplezle yüklü, hem de konuşulan dille yazılmış bölümlere sık sık rastlanmaktadır. Su da gösterir ki. onlann sadeliğe karşı oluşlan, şiirimiz için büyük bir kayıptır.
Bakımından bu akımın iki büyük şairi olan Cenapla Fikret’i ayn düşünmek gerekir. Fikret, bazı şiirlerinde. hengi, anlama feda etmiş, nazmı nesre yaklaştırmış, adeta sonu katiyeli fikir cümleleri kurmuştur. Ama bazı şiirferinde hatibüne, tok bir henk bulundurmayı sever Cenab ise, yukardaki sözlerinde görüldüğü gibi, bizde belki mısra musıkisi kavramını, şuuılu olarak ilk ifade eden şairdir. Sembolizmin “gizli musiki” ve Parnasçıların “şekil mükemmelliği” terbiyesinden geçtiği için mısrada ritm ve öhenge büyük önem vermiştir. Sunu sağlamak için, değişik vezinlerden faydalanır> kelime seçimine ve bunların yan yana gelişindeki uygunluğa önem verir. Anlarndan çok, biçim ve üslüba özenir.
Temalar
Toplumcu konulan işleyen Namık Kemal’den; ulvi ve felsefi bir hava taşıyan Hamit’ten; çiçek, kuzu, yaprak, kelebak gibi küçük şeyleri terennüm eden Ekrem Bey’den sonra Servetifünuncular da şiirimize yeni temalar katmışlardır.
Bu edebiyatın baş teması hayal-hakikat çarpışmasıdır. Romanda ve şiirde bu konu çok işlenmiştir. Möi ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, “mavi hayallerden siyah hakikate” düşünce, kötümser olur. Aşkta hayatta, dostlukta hayal kırıklığı , Servet-i funun’un baş tacıdır.Şair maddeden nefret eder.Aşkta , kadınların maddi isteklerinden tiksinirler.Bunun yanında hüzün ve ıstırap duygusu önemle yer alır.

Seviye Dergisi Dershaneleri 11.sınıf sayı 3 Tanıtım Amaçlıdır.

Serveti Fünun Şiirinin Özellikleri - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Barkod Sistemleri

Barkod Sistemleri 05 Eylül 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

SSL Secure Socket Layer Nedir ? İnternette Gizlilik Hakkında Bilinen Yanlışlar – Öneri Google VE Hizmetleri Cep Telefonu Zararlı Yazılımlar Google Allo nedir, nasıl kullanılır? Red Bull Kağıt Uçak Yarışması

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

Alemin Teknoloji ve Tasarım Blogu || TeknoAlem.Org - Tüm Hakları Saklıdır