Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Felsefe Bilgisinin Özellikleri Detaylı Anlatım

Ana Sayfa » Makalelerimiz » Felsefe Bilgisinin Özellikleri Detaylı Anlatım
Felsefe Bilgisinin Özellikleri Detaylı Anlatım

1. Felsefe Bilgisi Araştırmaya Dayanan ve Eleştirel Bir Tavrın Sonucudur
Felsefe bilgisi, varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan insanlarla ortaya çıkar Dünyadaki varlıklar niçin başka türlü değil de oldukları gibidir. Insan belli olaylar karşısında neden belli bir şekilde davranır. Felsefe bilgisi, işte bu konuları merak eden, soru soran insanlarla gelişir. Felsefe bilgisr, yaşamı bütün boyutlarıyla görmeyi bllen, açık ve sorgulayan bir zihinlerin ürünüdür.
2. Felsefe Bilgisi Sistemli ve Düzenli Bir Bllgldir

Felsefe bilgisi, insan, varlık, bilgi ve değer hakkında olan sistemli ve düzenli bir bilgidir. Feisefedekl düzenillik, mantık ilkelerinin temele alınmasından ve felsefi akıl yürütmelerln çelişki içermeyen akıl yürütmeler olmasından kaynaklanmaktadır.
3. Felsefe Bilgisi, Yığılan Bir Bilgidir. Felsefe, bilimlerde olduğu gibi ilerleme özelliğine sahip değildir. Yığılmalı bir bilgidir. Fakat, genişleme ve zenginleşme özelliğine sahiptir. Örneğin filozofların ahlak üzerine çeşitli görüşler ileri sürmeleri, o konuyu zenginleştirir. Bu durum o konunun ilerlemesi anlamına gelmez. Yani, felsefe tarihinde, sonra gelen filozof kendisinden önce gelen düşünürleri her bakımdan aşmış, onların çözemediği froblemlerl çözmüş biri olarak görülmez; o, konuyu sadece zenginleştirir.
4. Felsefe BllglsInln Doğruluğu ya da Yaniışiığı Araştırılamaz, öznel Bir Bilgldir
Filozoflar, bakış açılarının, kişilik yapılarının, yaratıcı .ökalarının ve içinde bulundukları koşulların farklılığından dolayı, aynı konuda farklı sonuçlara ulaşabilirler. Bundan dolayıfelsefede aynı konuda ortaya konarak görüşlerden birinin doğru diğerinin yanlış gkluu söylenemez.
5. Felsefe Bilgisinde Kesinlik  Yoktur Felsefe, sürekli ve kesintisfz bir araştırma etkinliği olduğu (çin, onia: olmuş bitrnlşlik yoktur. Felsefe, tılçblr kornkla “Son sözü” söylemez. Bundan dolayı lelsefede lstemler ve farklı görüşler yan yana bulunur ve Ilkçağ filozofunu uğraştıran bir sorun, günümüz filozoflarını da uğraştırabilir. Bu da o konuda sürekli düşünülmesl ve araştırma yapılması olup bunun sonunun olmadığı anlamına gelir.
6. Felsefe Bilgisi Evrense!dlr.
Felsefe bilgisi, evrensel bir bilgi olma özelliğini taşır. Çünkü Insan yaşamını ilgilendiren herşey felsefenin konusu olabilir. Felsefe varlığı, yaşamı, insanı, estetiği bir bütün olarak ele alır ve insanların her zaman ve her yerde bu düşüncelere yönolebileceği varsayımıyla hareket eder. Tüm ve tam bir evren tablosu vermek amacıyla bilimler arasında bağlantı kurar.
7. Felsefe Bilgisinin Bllimierciekl gibi Öğrenilecek Doğruları Yoktur
örneğin, flzikto düşme kanununu, ezberlememiz gerekir. Oysa felsefede böylesine kesin doğrular bulunmaz. Çünkü, felsefe çözülmemiş sorunlar üzerinde düşünmedir. Çözülen her sorun felsefenin konusu
olmaktan çıkar, bilim dallanndan birinin konusu olur.
8. Felsefe Bilgisi, Katı ve Değişmez Olmayıp Esnek bir Bilgidir ve Kendisini Sürekli Yenlleyebilir
Nitekim Platon, gençliğinde yazdığı diyaloglarındaki bazı düşüncelerinden yaşlılık dyaloglarında yazgeçmiştir. Kent, “Saf Aklın Eleştirisrnde metafiziğe kapıyı kapattı; ama sonraki kitaptarında bu kapıyı aralandı. Wittgenstein, 1 929’dan önceki düşüncelerine tamamen zıt fikirler ileri sürmüştür.

9.Felsefe Bilgisi, Varlığı Bir Bütün Olarak Ele Alır

Felsefe bilgisi, birleştirici ve bütünleştiricidir, yani felsefe bütüncül bir görüşe sahip olma çabasıdır. Filozof yaşamı, dünyayı iş adamının, sanatçının ya da bilim adamıh;n yaptığı gibi, tek bir yönden, özel bir açıdan görmek istemez; o, bunun yerine, varlığı ve yaşamı bir bütün olarak görmek ister.
10. Felsefe Bilgisinin Uygulanabilir Bir TeknolojisI Yoktur
Felsefe bilgisi filozotların kendi düşünce ve anlayışlarına göre ortaya koydukları bir bilgi türüdür. Yani özneldir. Aynı sorulara verilen farklı cevaplardan oluşur, bu cevepların da kesinliği konusunda bir ölçüt yoktur. Aynı zamanda felsefe bilgisinin olgulara dayanma zorunluluğu olmadığından, ortaya koyduğu sonuçlar bilimsel yasalar gibi olamaz. Bu bakımdan felsefe bilgisi insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanılamaz.

Felsefe Bilgisinin Özellikleri Detaylı Anlatım - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Barkod Sistemleri

Barkod Sistemleri 05 Eylül 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Dropbox Nedir? Dropbox Nasıl Kullanılır? ASP’de DB’den Veri Çekerek XML Oluşturma Hangi Uzak Masaüstü Programını Kullanmalıyım – İnceleme Geçmişten Günümüze İletişim Araçları USB Bellek Nasıl Şifrelenir? Asus Akıllı Saat ve Özellikleri

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

Alemin Teknoloji ve Tasarım Blogu || TeknoAlem.Org - Tüm Hakları Saklıdır