Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Bilim ve Teknolojiyi uygularken Göz önünde Bulundurulacak Esaslar

Ana Sayfa » Bilim Adamları ve icatlar » Bilim ve Teknolojiyi uygularken Göz önünde Bulundurulacak Esaslar
Bilim ve Teknolojiyi uygularken Göz önünde Bulundurulacak Esaslar

ilim

İnsanoğlu için gerçek hayat ilim ve irfanla kabil olacağından, öğrenip öğretmeyi ihmal edenler, yaşamlarını
sürdürseler bile ölü sayılırlar. Zira, insanın yaratılışının gayesi, görüp bilmek ve öğrendiklerini başkalarına bildirmekten ibarettir.

Bir ferdin tedbir ve isabetli kararlan, onun akıl ve rnantıkla münasebeti nispetindedir. Akıl ve mantık ise, ilim ve marifetle aydınlığa kavuşur ve kemale erer. Onun içindir ki, ilim ve marifetin almadığı bir yerde, akıl atıl, mantık aldatıcı, kararlar da isabetsizdir.

Öğrenip öğretilecek şeyler, insanın mahiyetini, kü in atın sırlannı keşfe yönelik olmalıdır. Ben lik sırlarına ışık tutma yan, meköndaki karanlık noktalan ve tıkanıklıklan açıp aydınlatmayan ilim, ilim değildir.

İlim ve marifetle elde edilen mevki ve paye, başka yollarla elde edilen makamlardan daha yüksek ve daha uzun ömürlüdür Zira ilim, sahibini, dünyada fenalıklardan uzak ve faziletli; öbür ölemde de irfanıyla aydınlattığı makamların temaşasıyla mest ve mutlu kılar.

Her anne ve baba çacuklannın kafalan gereksiz şeylerle işgal edilmezden önce, onlan ilim ve irfanla dayurmalıdırlar. Çünkü, haki kat adına baş gönüller vernanfetten mahrvm ruhlar, her türlü fena düşüncenin serpilip gelişmesine müsait birer tarla hükmündedirleıç Onceden kim onlara sahip çıkar ve tahum saçarsa, ona teslim olur ve onu aksettirirler.

İlim öğrenmekten maksa bilginin insanoğluna mürşit ve rehber olması ve öğren ilen şeylerle, insani olgunluğa giden yollann aydınlığa kavuşturulmasıdır Bu nedenle, ruha sindirilmemiş bir ilim, sahibinin sırtında bir yük; insanı ulvi hedeflere yöneltmeyen marifet de bir aldanmışlıktır.

“İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir; Sen kendini bilmezsen, Ya nice okumaktır.’
Hedef ve maksadı belirlenmiş bir ilim, sahibi için, sonsuza kadar devam edecek bir bereket vesilesi ve tükenmez bir hazinedir Bu hazineye malik olanlar, yaşadıklan sürece ve andan sonra, bir tadı su kaynağı gibi daima ziyaret edilir ve hayra vesile olurlar Gönüllere şüphe ve tereddüt atan ve ruhlan karartan, hedefi belirlenmemiş baş teoriler ise, ümitsiz ve bulanık ruhlann, etrafinda uçuşvp durduğu bir pislik yığını ve azap vesilesidir.

İlim ve fen, çeşit çeşit dallan ve her dalın ihtiva ettiği faydalanyla, hemen herkes için yararlı ise de; insanın ömrü mahdut, imkünlan sınırlı olduğundan, bunlann hepsini belleyip istifade etmesi mümkün değildir Bu itibarla, her fert kendisi ve milleti için gerekli alan şeyleri öğrenip değerlendirm eli, diğerleriyle ömrünü başu boşuna geçirmemelidir

Gerçek ilim adamı, çalışma ve ara ştırmalannı, en dağru haberlerin; en aldatmaz beyanlann ışığı altında ve ilmi tecrübelere göre dazenleyip sürdüreceğinden, gönlü rahat, işleri de kolay alacaktır. Gerçeğin bilgisinden mahrum bir kısım zavallı ruhlar ise, durmadan yol ve yön değiştirip bir türlü ham hayallerden kurtulamadıklan için, hep ‘öh u vah” edip hayal kınklığı içinde kalacaklardır.

Her şahsın kadir ve kıymeti tahsil ettiği ilmin muhteva ve zenginliğine göredir İlmi, sırf bir “dedikodu” un- suni alarak kullananın kıymet ve değeri o kadar; onu, eşya ve hıidiseleri tanımada bir “ölçü” olarak kullanıp, mekönın en karanlık köşelerine kadar aydınlık saçan ve irfanıyla kanatlanıp “tabiat” ötesi gerçeklerle kucaklaşanınki de o kadar..

Bilim ve teknolojiyi uygularken göz önünde bulvndvrulacak esaslar. Atatürk tarafindan, özlü sözlerle ifade edilmiştir. Bu görüş ve tavsiyelerden bazılan şöyledir:
‘Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı daşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp alakasız yaşayamayız, Aksine; yükselmiş, ileri emiş, medeni bir millet alarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat, ancak ilim ve fen ile olur İlim ve fen nerede ise onu alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.”
“Eğitim mutlaka uygulamalı olmalıdır.”
‘Kendi teknolojimizi kurmak ve geliştirmek mecburiyetindeyiz.”
Atatürk’ün bu görüş ve tavsiyeleri, günümüzde de geçerliliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir

*EğitDer Yayınları Kimya 1 Ders Kitabından Alınmıştır.

Bilim ve Teknolojiyi uygularken Göz önünde Bulundurulacak Esaslar - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Adsl Kota Takip Programı Html Türk Bayrağı Kodları 2014 Yılına Özel En İyi Tabletler – İnceleme Google Glass Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Subdomaın ve www Teknolojinin Yeni Suç Türleri Üzerindeki Etkisi

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

Alemin Teknoloji ve Tasarım Blogu || TeknoAlem.Org - Tüm Hakları Saklıdır